800 fans på facebook? 8 likes? Du är i gott sällskap!

Har du 800 fans på fejjan och i genomsnitt 8 likes på ett inlägg. Grattis – du är då i gott sällskap. Serverar lite statistik som visar att Facebook inte skiljer sig från andra nätverk utan lyder samma kraftlagar som övriga gemenskaper på nätet.

Annonser

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized

Vart tog taktiken vägen?

Strategi är inte enkelt för numera finns det så många att välja mellan. Ett axplock:

 • Business strategy
 • Competitive strategy
 • Value chain strategy
 • Marketing strategy
 • Innovation strategy
 • Distribution strategy
 • Retail strategy
 • Brand strategy
 • Pricing strategy
 • Product development strategy
 • Design strategy
 • Packaging strategy
 • Consumer strategy
 • Customer service strategy
 • Retention strategy
 • HR strategy
 • IR strategy
 • PR strategy
 • Online strategy
 • Offline strategy
 • Web strategy
 • Search Marketing strategy
 • PPC strategy
 • Social media strategy
 • Engagement strategy
 • Storytelling strategy
 • Viral strategy
 • Blog strategy
 • Facebook strategy
 • Twitter strategy
 • LinkedIn strategy
 • YouTube strategy

En sak man undrar är: Var all taktik tog vägen?

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized

Historien om Internet som TV reklam

Presenteras av Judith & Judith från Com Hem. Är man över 45 och har ett begränsat nätverk till en yngre mer internetnet-van genereation framstår nog reklamen som helt obegriplig men för oss som har varit med ett tag i Internetsvängen är den helt underbar. Grattis King. I filmklippet nedan visas även det ursprungliga orginalet till höger.

1 kommentar

Filed under Uncategorized

Problemet med reklamen på nätet är att det är reklam

Varför lever reklamen på nätet så sällan upp till våra förväntningar? Anledningen är att vi inte använder oss av ett traditionellt medium för budskapsöverföringen utan av en mjukvara. I detta fall en webbläsare och likt all annan mjukvara använder vi den för att uppnå någonting. Det kan vara att boka en resa, skicka ett mejl eller att hålla kontakten med våra vänner men allt som presenteras framför oss måste underlätta denna process  – inte försämra den.

Effektiv reklam på nätet är m.a.o. inte reklam det är digitala tjänster och liksom alla andra tjänsten måste den ge mig som användare värdefull nytta för att bli efterfrågad. En viktig beståndsdel bakom Googels framgång är att den information tjänsten levererar har nytta för mig som användare just då jag sitter framför min webbläsare. Textlänkarna till företag har även de nytta för mig då de underlättar min sökprocess i det givna ögonblicket.

Utifrån samma resonemang är den nuvarande hypen kring Iphoneapplikationer inte helt dum då den tvingar annonsörer att fundera över vilken tjänst de tänker erbjuda sina kunder. Vi bör i sammanhanget dock inte glömma att samma kriterie och resonemang även gäller den egna hemsidan och sidorna på facebook, och kanalen i Twitter och annonsen på Aftonbladet och alla andra ställen där företaget tänker sig att vara närvarande online.

iphone apps

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized

Framtidens annons – en diskussionsgrupp på nätet

En fråga som ofta dyker upp är hur sociala tjänster som Facebook, Twitter, YouTube etc skall ta betalt. Eftersom många av dessa tjänster utges för att vara notoriskt dåliga reklambärare återstår då endast betaltjänster för användarna?

Nej och föga kreativt har de likt sina tryckta analoga föregångare förmågan att kunna ta betalt av företag. Kanske inte  i annonser men betalningsviljan är hög,  ja t.o.m mycket stark hos företag för att kunna administrera, kontrollera och hantera den officiella: sidan, kanalen, gruppen odyl på dessa sociala plattformar. Youtube har redan experimenterat med denna modell  och den är högst troligt att fler följer i deras fotspår.

Mycket talar för att denna betalningsvilja lägger grunden för vad som kommer att utgöra och motsvara de interaktiva mediernas annonser/helsidor på nätet. Gruppen, kanalen och sidan är i högsta grad interaktiv, och eftersom mottagaren kan vara säker på att det är en officiell sida de interagerar med kan företagens kundservice effektivt koncentreras men samtidigt utökas till att omfatta även webben vid sidan av den nuvarande kundserviceen via telefon och e-post.

one to one

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized

Vi betalar för upload – inte download

I dagens SVD ställer sig tidningsbranschen frågan om det är möjligt att ta betalt för nyheter på Internet. Nästan samtliga utom Joakim Jardenberg på Mindpark hävdar att så är fallet. Visserligen finns det en betalningsvilja, men den handlar mer om upload än download och överensstämmer dåligt med det som tidningarna idag kan erbjuda på nätet.

1. Interaktiva produkter.  Mjukvarubranschen med bl.a. Microsoft, Adobe och Apple i spetsen har sedan länge upptäckt att många är villiga att betala för verktyg som förenklar vår vardag eller som gör det enklare för oss att uttrycka oss själva för andra i bild, tal, skift och/eller film. Lunarstorm Pro och Apple Appstore tllhör bl.a. denna kategori.

2. Interaktiva nätverk. Interaktiva redskap gör det möjligt att skapa och underhålla relationer och är dessa tillräckligt betydelsefulla finns här en betalningsvilja. Exempel är virtuella marknader som Match.com och Blocket.se men hit hör även Xbox live. Det är tex svårt att avstå från att betala när alla ens lagkamrater redan uppgraderat till senare versioner av spelet.

Likt förr är vi beredda att betala för det som är unikt, men i en värld av nästan obegränsade mängder information handlar inte betalningsviljan om tillgång till mer generell information, utan det handlar om något som är långt mer unikt: – Informationen om oss själva och våra relationer till andra människor.  Kort sagt:  Betalningsviljan finns för det man har en dator och  inte en dagstidning till.

Ju snabbare tidningsbranschen inser att det inte bara handlar om att förvalta en digital kopia av sin tryckta dito utan om att utveckla nya tjänster anpassade för en interaktiv miljö destå större är sannolikheten att de affärsmodeller som utvecklas verligen har relevans och blir lönsamma.

apple-imac-ilife-imovie-2008

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized

Vilket innehåll krävs i sociala medier?

Det är svårt att bryta gamla tankesätt. Ända sedan de kommersiella massmediernas tillkomst har innehållets kvalitet avgjort mediets framgångsgrad. Tyvärr lever detta tankesätt fortfarande kvar hos många. När flertalet pratar om nya medier gäller ofta frågan vilket innehåll som krävs för att locka till sig en större publik.

Tyvärr leder detta tankesätt att många förbiser den viktigaste frågan. Nämligen – ”Varför skall vi över huvudtaget ha en närvaro i de sociala medierna?”  Behovet måste komma före innehållet och eftersom innehållet dessutom består av de diskussioner som företaget har med sin omgivning  är frågan snarast – ”Vill vi ha en dialog med våra kunder?”  Eller mest av allt – ”Vill våra kunder ha en dialog med oss?” Vad vill de diskutera och hur kan vi svara upp mot deras krav och önskemål?

De sociala medierna ger företagen  förmågan att lyssna på sina kunder och tillsammans med dem utvecklas och bli mer relevanta.  Enbart i den utträckning som innehållet bidrar till denna utveckling har det relevans, annars inte.  Intehållet är inte längre kungen – Kungen är diskussionen.

conversation

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized